Geld is altijd fijn om te ontvangen. Maar als er achteraf geconstateerd wordt dat u toch teveel heeft ontvangen, kan de schuld hard oplopen. Gelukkig kunt u altijd gebruik maken van betalingsregelingen, maar echt fijn is het nooit. Ik ben zelf absoluut geen voorstander van de voorlopige toeslagen omdat men zelden van te voren weet hoeveel het verzamelinkomen zal zijn voor het komende jaar.

Bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting bekijk ik direct uw situatie met betrekking tot eventuele toeslagen. Hoe is de stand van zaken van vorig jaar? Kunt u een teruggaaf verwachten of juist een vervelend bericht en voor hoeveel euro's zal dit ongeveer zijn? Tevens bekijk ik uw situatie en voorlopige toeslagen voor het komende jaar. Loopt het in de pas of kunnen we beter direct het een en ander aanpassen? Dit overleggen we samen en ik geef de wijziging ter plekke nog door aan de Belastingdienst voor u.