Momenteel besteed ik salarisadministraties uit waarbij ik de vaste contactpersoon blijf voor de ondernemer. Alles loopt
dus via mij zodat ik hier het zicht op kan blijven houden en de loonmutaties periodiek kan doorgeven c.q. verwerken in uw administratie.