Zelf doen of toch uitbesteden. U kunt kiezen voor het geheel uitbesteden van uw financiële administratie waarbij u de gegevens zelf verzamelt en ik deze periodiek ophaal en voor u verwerk. Het kan ook zijn dat u de administratie geheel zelf verwerkt en ik deze periodiek naloop en eventuele correcties verwerk. Maar alles daartussen is ook mogelijk. Belangrijkste is dat wij samen de situatie doornemen en bekijken wat wenselijk is. Als u wilt, kan ik u begeleiden bij het verwerken c.q. inboeken van de administratie zodat u op den duur misschien meer zelf kunt doen dan u nu denkt!