Als ondernemer kunt u met meerdere belastingen te maken krijgen, de een eenvoudiger dan de ander.

Voor wat betreft de omzetbelasting kunt u ervoor kiezen deze zelf iedere maand c.q. kwartaal te berekenen en in te dienen. Geen probleem. Het is wel raadzaam de laatste maand- c.q. kwartaalaangifte door mij globaal te laten controleren voor u hem indient. Eventuele correcties worden dan zoveel mogelijk voorkomen. Uiteraard kan ik ook al uw aangiftes gedurende het hele jaar door voor u berekenen en indienen. Voordeel hiervan is dat ik steeds iedere maand c.q. kwartaal uw cijfers doorneem en ik u direct kan laten weten hoe de zaken ervoor staan waardoor u eventueel direct kunt bijsturen.

De jaarlijkse inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kan ik voor u opstellen zodra de cijfers van het betreffende jaar opgesteld, met u besproken en door u akkoord zijn bevonden. Het kan zijn dat er zich bepaalde situaties voordoen waarvoor ik een specialist zal moeten inschakelen. Hiervoor werk ik samen met een aantal grote accountantskantoren. Dit zal uiteraard van te voren met u afgestemd worden.